co wiedzieć o jednorazowej amortyzacji
źródło: Pixabay

Jesteś przedsiębiorcą? Masz kłopot z prawidłową klasyfikacją dokonanych zakupów? Czy wiesz kiedy możliwa jest tzw. jednorazowa amortyzacja? Jak zmieniają się jej zasady każdego roku i od czego są uzależnione zmiany? A może jesteś przedsiębiorcą produkującym towary związane z przeciwdziałaniem Covid? Rząd przewidział dla Ciebie jednorazowe rozwiązanie amortyzacyjne! Wiele pytań? Nie ogarniasz? Zapytaj swojego księgowego lub zaufanego doradcę w dziedzinie księgowości. My – postaramy się na nie odpowiedzieć w tym artykule. Zapraszamy do lektury!

Środek trwały, wyposażenie czy zwykły wydatek?

Być może zastanawiasz się jakie kryteria muszą być spełnione, aby zakwalifikować konkretny zakup jako środek trwały, wyposażenie czy po prostu zwykły, firmowy wydatek?  Ustawodawca określił wszelkie zasady! Przyjrzyjmy się więc klasyfikacjom:

  • środek trwały
   Zapis w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art.22a) nie podaje wprost definicji, ale wskazówki co do określonych warunków, w których przedmiot można uznać za tzw. środek trwały. Artykuł 23a pkt.1 dookreśla, że maszyny, urządzenia, środki transportu, lokale czy budynki wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności przez czas dłuższy niż rok klasyfikują wyżej wymienione jako środki trwałe.
   Ustaw o rachunkowości ( art.3 pkt 15) za środki trwałe uznaje “rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok”. Warunkiem jest jeszcze to, że mają być kompletne, zdatne do użytku. Środki trwałe można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, ale graniczną  wartością początkową jest 10.000 zł netto w przypadku czynnych podatników VAT. Za środek trwały może zostać uznany także przedmiot, którego wartość jest niższa niż 10.000 zł, ale klasyfikuje się go jako “środek trwały niskocenny”. Wyróżnia się środki trwałe zaliczane do odpisów amortyzacyjnych i niezaliczane do odpisów.

 

 • wyposażenie
  Są to takie przedmioty, które związane są z wykonywaną przez firmę działalnością, ale takie, których użyteczność jest krótsza niż rok i ich wartość nie jest wyższa niż 10.000 zł netto oraz nie niższa niż 1500 zł.  Od 1 stycznia 2020 r. ustawodawca zniósł obowiązek prowadzenia ewidencji środków wyposażenia. Przedmioty księguje się bezpośrednio do kosztów podatkowych. 
 • wydatek
  To te przedmioty, których wartość nie przekracza 1500 zł. Przedsiębiorca nie musi umieszczać ich w żadnej ewidencji, ale można w przypadku, gdy przedmiot przeznaczony jest do użytkowania na czas dłuższy niż rok. Należy wówczas zakwalifikować te rzeczy jako środek trwały.

 

Kwalifikowanie elementów majątku firmy zależy od decyzji podatnika i odbywa się to z uwzględnieniem przepisów oraz możliwości wyboru optymalnego dla przedsiębiorcy sposobu rozliczenia pod kątem podatkowym. Osoby prowadzące działalność mogą wpływać na proces amortyzacji składników majątku swojej firmy. Warto wiedzieć, że istnieje kilka metod amortyzacji. 

amortyzacja
źródło: Pixabay

Metody amortyzacji

Wyróżniamy kilka metod amortyzacji:

 1. liniowa – podstawowa metoda amortyzacji środków trwałych
 2. przyspieszona – odmiana amortyzacji liniowej. Istnieje możliwość podwyższenia stawki amortyzacyjnej, gdy przedmiot zaliczony do środków trwałych zużywa się w przyspieszonym tempie z powodu na przykład złych warunków. Ustawodawca określił grupy o różnych współczynnikach, dla których można dokonywać takich podwyższeń.
 3. indywidualna – stosuje się ją do używanych lub ulepszanych środków trwałych, które są wprowadzane po raz pierwszy do ewidencji. Ustawodawca określił grupy przedmiotów oraz czas amortyzacji. 
 4. dygresywna – pozwalająca zastosować tzw. “podwyższony współczynnik (nie wyższy niż 2.0), co powoduje skrócenie okresu amortyzacji środka trwałego. 
 5. jednorazowa – dotyczy środków trwałych i trzech różnych przypadków.
Metody amortyzacji
źródło: Pixabay

O jednorazowej amortyzacji słów kilka

Amortyzacja jest częścią sprawozdań finansowych, które mają znaczenie w procesie pozyskiwania finansowania. Jest sposobem rozliczania w czasie, zużycia czy wykorzystania majątku firmy. Mechanizm związany z amortyzacją ma na celu wyrazić rozłożony w czasie koszt operacyjny przedsiębiorstwa, który związany jest z jej majątkiem. Wysokość miesięcznych odpisów ustala się poprzez podzielenie wartości aktywów trwałych przez liczbę lat, czy miesięcy. Odpisy nie mają charakteru gotówkowego. 

amortyzacje
źródło: Pixabay

Co jeszcze warto wiedzieć o jednorazowej amortyzacji?

 • ustawa o rachunkowości daje jednostkom swobodę w wyborze metod amortyzacji

ustawa o rachunkowości określa, że przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej trzeba uwzględnić okres tzw. ekonomicznej użyteczności środka trwałego

 • na okres ekonomicznje użyteczności maja wpływ różne czynniniki, m.in: zmiany, na których pracuje środek trwały, tempo przemian technologicznych czy procesowych, wydajność środka mierzona w godzinach jego pracy i inne
 • odpis może być dokonany raz w okresie sprawozdawczym za cały okres, ale przed dniem bilansowania
 • przedsiębiorcy zwykle dokonują odpisów częściej
 • jednorazową amortyzację należy zastosować najwcześniej w miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do użytkowania
jednorazowa amortyzacja w 2021 roku
źródło: Pixabay

Dla kogo jednorazowa amortyzacja w 2021 roku?

Z jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać zgodnie z obowiązującym prawem mali podatnicy oraz podmioty rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej. Mali przedsiębiorcy, to podmioty, którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro. Dotyczy to środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT. Nie obowiązuje ona jednak w odniesieniu do samochodów osobowych. W roku podatkowym, w którym środki zostały wprowadzone do ewidencji dotyczy to równowartości kwoty 50.000 euro (łącznej wartości odpisów). 

Jak dokonuje się obliczenia wysokości jednorazowej amortyzacji?

Przeliczenia są uzależnione każdorazowo dla danego roku w stosunku do ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zaokrągla się również do 1 tys. zł. W 2021 roku jednorazowa amortyzacja wyniesie 226.000 zł.(50.000 euro x 4,5153 zł.)

jednorazowa amortyzacja
źródło: Freepik, materiały własne

Jednorazowa amortyzacja a covid

Rząd zdecydował o możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji dla firm produkujących  towary związane z przeciwdziałaniem covid (respiratory, maseczki ochronne, środki odkażające, medyczna odzież ochronna, rękawiczki, gogle, ochraniacze na obuwie, okulary). Odpis ma charakter jednorazowy i dotyczy tylko i wyłącznie środków trwałych nabytych w 2020 r. Jak podaje strona www.gov.veb nie ma żadnych szczególnych warunków związanych ze skorzystaniem z tego odpisu. Z ulgi mogą skorzystać wszyscy podatnicy PIT i CIT (prowadzący działalność gospodarczą). 

Jednorazowa amortyzacja a covid
źródło: Pixabay

Zwykle sprawy odpisów nie spoczywają na barkach osoby prowadzącej działalność. Z wszelkimi wątpliwościami podatkowymi zwracamy się do specjalistów. Jeśli nasz artykuł nie wyczerpał tematu, to polecamy skontaktować się  z fachowcami, którzy doradzą i zorganizują wszystko zgodnie z prawem i z korzyścią dla Twojej firmy! Zwłaszcza teraz, gdy czas jest nieprzewidywalny, a zmiany prawne dynamiczne. Mamy nadzieję, że wyczerpująco opowiedzieliśmy o wszystkim, co powinieneś wiedzieć w temacie jednorazowej amortyzacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here