Od czego zależą ceny akcji

Inwestycja w akcje powinna zostać poprzedzona wszechstronną analizą rynku oraz zdobyciem kompleksowej wiedzy na temat mechanizmów rządzących giełdą. Osoby, które przystępują do zakupu akcji bez właściwego przygotowania, mogą w krótkim czasie stracić nawet wszystkie zainwestowane przez siebie środki. Od czego dokładnie uzależniona są ceny akcji? W poniższym poradniku przedstawiamy szereg przydatnych informacji. Zapraszamy do lektury.

Inwestycja w akcje na giełdzie – zbiór podstawowych informacji

Giełda papierów wartościowych umożliwia zakup oraz sprzedaż akcji a także szeregu innych papierów wartościowych. Akcje są to papiery wartościowe wskazujące, że posiadająca je osoba jest współwłaścicielem spółki, która wyemitowała dane akcje.

Obecnie procedura zakupu i sprzedaży akcji jest bardzo prosta. Mianowicie: działają teraz specjalne firmy brokerskie, takie jak Saxo, dzięki którym można zakupić akcje w pełni online na ekranie swojego komputera, smartfona lub tabletu. Trzeba jednak oczywiście mieć na uwadze fakt, że do inwestycji w akcje trzeba się koniecznie dobrze przygotować. 

Bardzo istotna informacja jest taka, że rynek akcji opiera się na zasadzie popytu i podaży. Jeśli znacząca liczba osób wyraża chęć zakupu akcji danej spółki, wtedy ich cena rośnie. Z kolei w momencie, gdy dużo inwestorów chce sprzedać swoje akcje, wtedy ich ceny spadają. Duża zmienność cen akcji powoduje, że inwestycja w te papiery wartościowe wiąże się z dość wysokim poziomem ryzyka.

Od czego zależą ceny akcji?

Każdy, kto myśli o tym, co zrobić, by inwestycja w akcje wiązała się z jak najmniejszym poziomem ryzyka, powinien przede wszystkim dowiedzieć się, co dokładnie wpływa na to, jak kształtują się ceny akcji. 

Jednym z najważniejszych czynników, który decyduje o tym, ile będą kosztować akcje, jest obecna sytuacja finansowa danej spółki akcyjnej. Warto zwracać uwagę na przychody, zyski czy politykę dywidendową prowadzoną przez dany podmiot gospodarczy. Najbardziej stabilne są te firmy, które mogą pochwalić się wysokimi zyskami, mające niski dług oraz wypłacające swoim akcjonariuszom wysokie dywidendy.

Bank centralny, konkurencja i wzrost gospodarczy – to wszystko wpływa na ceny akcji!

Na ceny akcji w dużym stopniu wpływają też działania podejmowane przez bank centralny w danym kraju. Do zadań banku centralnego należy podejmowanie decyzji w zakresie wysokości stóp procentowych, zaś to ma przełożenie na koszty finansowania i dostępność kapitału. 

Na ceny akcji wpływa też poziom konkurencji w danej branży lub sektorze. Warto zatem dokładnie weryfikować, ile firm działa na konkretnym rynku, jak wygląda jego pozycja względem konkurencyjnych podmiotów itd.

O cenach akcji decydują też prognozy wzrostu gospodarczego dla danego kraju. Jeśli z analiz ekspertów wynika, że nastąpi silny wzrost gospodarczy, najpewniej wartość akcji wzrośnie. Negatywne prognozy gospodarcze przekładają się z kolei w sposób naturalny na spadek notowań spółek akcyjnych. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here