zaległości

Umorzenie zaległości podatkowej to dla niektórych przedsiębiorców ostatnia deska ratunku. Kiedy firma posiada problemy, mamy możliwość starać się o umorzenie zaległości podatkowej. O przyznaniu takiej ulgi decyduje urząd skarbowy. Jednak jest to decyzja uznaniowa. Czego dotyczy takie umorzenie? Jak odpowiednio złożyć wniosek i co napisać w uzasadnieniu? Przekonajmy się!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/umorzenie-zaleglosci-podatkowej-jak-je-uzyskac/ 

Czego dotyczy umorzenie zaległości podatkowej? 

Zwolnienie dotyczy zwolnienia z obowiązku zapłaty: 

 • zaległości podatkowej, 
 • odsetek za zwłokę,
 • opłaty prolongacyjnej.

Urzędnicy umorzą nasze zaległości, jeśli przemawia za tym ważny interes podatnika lub interes publiczny.

W przypadku ważnego interesu podatnika mówimy o nim, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie spłacić zaległości podatkowych. Występuje, jeśli spłata zaległości podatkowych doprowadzi do tego, że podatnik będzie musiał skorzystać z finansowej pomocy państwa.

Umorzenie może dotyczyć wszystkich zobowiązań podatkowych, w tym m.in. w zakresie VAT, PIT i CIT.

Podstawa prawna umorzenia ulgi podatkowej

Podstawą prawną do zastosowania umorzenia ulgi podatkowej jest:

 • ordynacja podatkowa,
 • prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • rozporządzenie ministra finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.

Wniosek umorzenia zaległości podatkowej

Wniosek mają prawo złożyć do urzędu skarbowego: 

 • podatnik, 
 • spadkobierca podatnika lub płatnika,
 • osoba trzecia.

Co powinno znaleźć się we wniosku?

We wniosku powinny znaleźć się nasze dane takie jak: 

 • numer NIP, 
 • pełna nazwa firmy,
 • imię nazwisko,
 • PESEL, 
 • adres firmy/zamieszkania, 
 • o co konkretnie wnioskujesz, 
 • jakie zaległości,
 • w jakiej wysokości,
 • za jaki okres chcesz umorzyć.

Uzasadnienie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej 

We wniosku musisz dokładnie opisać swoją sytuację – podać ważne przyczyny, które uzasadniają prośbę o umorzenie zaległości. Należy również wskazać jakiej ulgi dotyczy wniosek.

Do wniosku trzeba dodać wszystkie dokumenty, które przemawiają na naszą korzyść. Wśród nich powinno znajdować się oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej oraz informacje o bieżącej sytuacji finansowej działalności.

Wniosek musi być podpisany – odręcznie lub przy użyciu podpisu elektronicznego(Profilu Zaufanego).

Zobacz też: http://www.straight.pl/jak-wybrac-agencje-seo-dla-swojego-biznesu/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here