Zarządzanie odpadami opakowaniowymi

Co dnia każdy z nas produkuje olbrzymie ilości odpadów. Większość z nich to odpady opakowaniowe, których nie sposób uniknąć, choć cały czas trwają prace nad tym, żeby zmniejszyć ich globalną ilość przy zwiększeniu ilości surowców, które można poddać recyklingowi. Nie wszystkie bowiem odpady muszą koniecznie trafiać na wysypisko. Większość nadaje się do powtórnego wykorzystania. W jaki sposób proces recyklingu wpływa na sytuację całej gospodarki oraz prywatnych konsumentów? Jeśli chcecie wiedzieć, zapraszamy do lektury.

Recykling – czym jest i czego dotyczy?

Mianem recyklingu określamy niezmiernie rozbudowany proces, którego głównym zadaniem jest powtórne wytworzenia nowych produktów z już wcześniej używanych surowców.

Recykling uznaje się za jedną z najważniejszych obecnie metod ochrony środowiska. Z jego pomocą skutecznie zmniejsza się ilość zalegających na wysypiskach odpadów.

To jednak nie wszystko. Proces ten wpływa również na zmniejszenie wykorzystania surowców pierwotnych, a także na ograniczenie zużycia energii do wytworzenia nowych produktów. Korzyści płynące z recyklingu są zatem olbrzymie, wielowymiarowe i dotyczą tak naprawdę każdego z nas.

Gospodarka o obiegu zamkniętym – zarządzanie odpadami opakowaniowymi w biznesie

Unia Europejska w 2019 roku wprowadziła dyrektywę, do której muszą się zastosować wszystkie kraje należące do Wspólnoty. Pojawiają się w niej wytyczne, dotyczące segregowania odpadów oraz wykorzystania recyklatu w nowych produktach i opakowaniach, takich jak te do kupienia na stronie https://e-hurtownia-opakowan.pl.

Sporo miejsca poświęca się także na zagadnienie gospodarki o obiegu zamkniętym. Wprowadza ona zarządzanie biznesem na zupełnie nowy poziom.

W języku angielskim ten rodzaj działania nazywa się circular economy i perfekcyjnie odwzorowuje to, na czym cały proces powinien polegać. W gospodarce o obiegu zamkniętym dąży się bowiem do ograniczenia złego wpływu na środowisko naturalne, poprzez optymalizację wszystkich procesów. W praktyce oznacza to racjonalne gospodarowanie wszystkimi zasobami, na przykład surowcami, towarami i opakowaniami, żeby jak najdłużej mogły być przetwarzane, przy maksymalnym ograniczeniu produkcji odpadów.

Recykling jest właśnie wdrożeniem tej idei w realne działanie. I to naprawdę działa. Z jego pomocą odzyskuje się coraz większe ilości papieru, metalu i tworzyw sztucznych, co pozwala produkować nowe opakowania niemal w całości z recyklatu.

Dzięki temu wydobywa się lub produkuje mniej nowych materiałów, bo po prostu nie są one już potrzebne w takich ilościach, jak wcześniej.

Gospodarowanie odpadami opakowaniowymi w gospodarstwach domowych

A jak wygląda wdrażanie segregowania odpadów opakowaniowych w prywatnych domach? Okazuje się, że odpowiednie rozdzielenie wszystkich odpadów na określone w przepisach kategorie pomaga obniżyć koszt i czas całego procesu recyklingu. Dzięki odpowiedzialnym działaniom każdego z nas udaje się zatem odzyskać większą ilość surowców, przy znacznie mniejszych nakładach energii.

Wszystkie wyrzucane przedmioty należy rozdzielać na pięć podstawowych kategorii:

  • tworzywa sztuczne i metale,
  • szkło,
  • papier i karton,
  • odpady bio,
  • odpady zmieszane.

Pierwsze trzy kategorie na skutek rozmaitych procesów mechanicznych i chemicznych przerabia się, co prowadzi do wytworzenia nowego surowca, nadającego się do produkcji kolejnych opakowań.

Odpady bio poddaje się z kolei procesowi recyklingu organicznego, który może polegać na przetwarzaniu tlenowym (kompostowanie) lub beztlenowym (biometanizacja) surowców pochodzenia naturalnego.

Ostatni z wymienionych typów stanowią odpady, które nie nadają się do odzysku ani przetworzenia. One trafiają na wysypiska śmieci. W interesie nas wszystkich jest zatem, aby było ich jak najmniej.

Odpady opakowaniowe – globalny problem nas wszystkich

Racjonalne podejście do gospodarowania odpadami wymaga zmiany sposobu myślenia. Każdy z nas powinien segregować śmieci. Konieczne jest również wywieranie presji na firmy produkujące opakowania, aby wykorzystywały jak największe ilości recyklatu do wytwarzania swoich produktów.

W ten sposób jesteśmy w stanie zmniejszyć ilość śmieci zalegających na wysypiskach, ograniczyć zużycie surowców oraz energii, co przełoży się znacząco na zmniejszenie emisji gazów do atmosfery, a także na oszczędności finansowe. Recykling to sposób na ochronę środowiska oraz optymalizację wielu sektorów gospodarki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here