System MES – co to jest?

Produkcja we współczesnych przedsiębiorstwach to skomplikowany system działań, które wymagają zachowania koordynacji, by funkcjonować dobrze. Bardzo często wymaga to również bieżącego zarządzania ba bardzo wysokim poziomie, co wiąże się z koniecznością dynamicznego podejmowania decyzji. Pomocne okazują się systemy MES.

Czym jest system MES?

System mes (z języka angielskiego: Manufacturing Execution System) to system zarządzania produkcją, który umożliwia bieżące informowanie o stanie procesu produkcji. Systemy tego rodzaju są niezwykle skomplikowane (zależy to od stopnia złożoności samego procesu produkcyjnego). Skonstruowane są z różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, automatyki i oprogramowania, których zadaniem jest przede wszystkim zbieranie informacji.

Zbierane są informacje dotyczące poszczególnych elementów procesu. W jakim tempie przebiega dany element produkcji? Czy występują w nim jakiekolwiek zastoje? Czym są spowodowane? Tak skonstruowany system zarządzania produkcją pozwala na połączenie wszystkich dochodzących z niego informacji w jedną całość i odpowiedzenie na zasadnicze pytania? Czy system produkcji jako całość jest spójny? Czy potrzebne są zmiany?

Gdzie stosuje się systemy MES?

Systemy zarządzania produkcją tego typu stosuje się przede wszystkim w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, w których produkcja przebiega wielotorowo i wieloetapowo. W takich przedsiębiorstwach zbyt szybka produkcja na, którymkolwiek z etapów może powodować niechciane koszta związane z koniecznością magazynowania półproduktów. Zbytnie spowolnienie będzie natomiast powodować przestoje.

Zastosowanie systemu MES daje możliwość lepszej koordynacji działań wszystkich elementów skomplikowanego proces produkcyjnego. Dzięki temu proces przebiega bez żadnych zakłóceń.

Jakie są główne korzyści?

Zasadniczą korzyścią, która wynika ze stosowania systemów zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie jest skrócenie procesu produkcyjnego. Dzięki temu uzyskuje się większą produktywność, a tym samym zwiększenie zysków przedsiębiorstwa.

Oprócz tego warto zwrócić uwagę na poprawę parametrów, które przekładają się na osiągane zyski bardziej długoterminowo. Zwiększa się na przykład wskaźnik OEE, informujący o efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń. Zwiększeniu ulega również efektywność pracy zatrudnionego personelu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here