Na rozlicznych szkoleniach z marketingu oraz efektywnych metod promocji własnej działalności gospodarczej często spotkać się możemy z następującym pytaniem: „dlaczego to właśnie logotyp ma tak niebagatelny wpływ na skuteczną identyfikację wizualną firmy?”

Pytanie, wydawać by się mogło, trywialne…jednakże kryje się za nim spora ilość intrygujących informacji z zakresu ekonomii, psychologii oraz promocji. Eksperci odkryli bowiem, że nie wystarczy opracowanie wpadającego w ucho sloganu marketingowego, czy też ujednolicenie schematu kolorów oraz stosowanych w dokumentacji czy na opakowaniach czcionek. Odbiorcy danego produktu lub usługi pragną się bowiem z nim w możliwie największym stopniu utożsamić. Czy jest ku temu lepsza droga niż zaprezentowanie im towaru opatrzonego rozpoznawalnym i budzącym pozytywne odczucia logiem?

Identyfikacja wizualna, a logo

Logotyp jest umiejętnym i często wysoce kreatywnym połączeniem kolorów, brył geometrycznych, zarysów obiektów, czy też połączonych ze sobą grafik, mających na celu zaprezentowanie głównych celów przyświecających danemu przedsiębiorstwu, oferowanych przez nie usług lub towarów oraz specyfiki prowadzonej działalności. Najlepszy efekt osiągnąć można łącząc ze sobą właściwie dobrane elementy estetyczne z czytelną nazwą firmy oferującej określony produkt.

Co niezwykle ciekawe, w przypadku większych przedsiębiorstw, szczególnie tych działających na skalę krajową oraz międzynarodową, logo stanowi także narzędzie budowania i utrzymywania na zadowalająco wysokim poziomie lojalności klientów wobec marki. Niekiedy osiąga się to poprzez kreowanie danego logotypu jako modnego, interesującego i wzbudzającego pożądanie. Sprawia to, że nawet osoby nie do końca zaznajomione z ofertą przedsiębiorstwa nabędą jej produkt lub skorzystają z oferowanych przez nią usług, jako że wiązać się to będzie z zaznaczeniem swojego statusu społecznego, znajomością obowiązujących w chwili obecnej trendów oraz szeroko pojmowanym indywidualizmem.

Warto pamiętać, że lojalność może szybko przemienić się w znużenie potencjalnych i stałych odbiorców, a co za tym idzie – poszukiwanie innych alternatyw dostępnych na rynku. Aby do tego nie dopuścić, wysoce zalecane jest odświeżenie od czasu do czasu posiadanego logotypu, tak aby znalazły się w nim istotne dla branży znaki czasu oraz aby nie zginęło ono w tłumie podobnych, tworzonych przez innych ekspertów ds. promocji znaków graficznych. W wielu przypadkach całkowicie wystarczająca jest jedynie niewielka zmiana palety kolorów, ułożenia poszczególnych elementów, czy też zastosowanie wyższej jakości napisu będącego jednocześnie nazwą prowadzonej działalności gospodarczej. Koszt takiego przedsięwzięcia jest wręcz marginalny, jednak może on nieść ze sobą wysoce korzystne skutki biznesowe. Niekiedy warto zdecydować się na wyjście ze strefy komfortu i sprzedanie klientom towaru, który dobrze znają w nieco innym, dostosowanym do ich gustu estetycznego opakowaniu! Na pewno korzystnie wpłynie to na odbiór naszej marki, a dodatkowo przełoży się również na wysokość generowanych na przestrzeni kolejnych miesięcy przychodów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here