Zarządzanie urządzeniami mobilnymi jest jednym z chętniej wykorzystywanych rozwiązań w wielu firmach, gdyż osoby z tego korzystające mają świadomość, jak jest to korzystne. Wystarczy sprawdzić oferty najbardziej znanych operatorów, takich jak T – Mobile, aby się o tym przekonać.

Korzyści biznesowe korzystania z mdm

Najważniejsze korzyści biznesowe, wynikające z zastosowania mdm to: dokładne zdefiniowanie profilu grup pracowniczych, zdalny dostęp do panelu przez kilku administratorów, zarządzanie tabletami, telefonami i laptopami niezależnie od tego,
w jakiej znajdują się lokalizacji. Dzięki sprawnemu systemowi zarządzania urządzeniami mobilnymi można też tworzyć sklepy z własnymi aplikacjami, przeznaczone dla wybranych grup pracowników. Nie trzeba też obawiać się kradzieży, bo kiedy urządzenia mobilne dostaną się
w niepowołane ręce to można natychmiastowo skorzystać z: blokady klawiszy, zdalnego formatowania, a także z kodów bezpieczeństwa, które da się uregulować pod względem siły działania. Te zalety przekładają się bezpośrednio na to, jak działa dane przedsiębiorstwo, ponieważ od razu można zauważyć, że praca jest znacznie bardziej przyjemniejsza. W czasie pracy team zajmuje się jedynie tym, co do niego należy,
a zatem projekty są szybciej wykonywane. Nie ma również niebezpieczeństwa ewentualnego wypłynięcia danych firmowych. Inne osoby postrzegają dzięki temu firmę jako profesjonalną i wiarygodną.

Korzyści techniczne

Z kolei, korzyści techniczne wynikające z korzystania z Mobile Device Managment to przede wszystkim to, że usługa ta pozwala na precyzyjne zlokalizowanie oraz monitorowanie urządzeń w oparciu o takie technologie jak: GPS, Wi-Fi, Cell ID.  Korzystający z MDM mają stały dostęp do historii użytkowania telefonów, laptopów, czy tabletów. A to jest ważne dla pracodawców, że mogą kontrolować, czym zajmują się pracownicy w godzinach pracy. Korzystanie z zarządzania urządzeniami mobilnymi pozwala na wygenerowanie właściwie sporządzonych raportów i statystyk, co do pracy w danym przedsiębiorstwie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here