Dlaczego warto przeprowadzić certyfikację?

Certyfikacja stanowi niezależne potwierdzenie, że organizacja działa zgodnie z wytycznymi danego standardu. Dzięki posiadaniu certyfikatu możemy w znaczący sposób poprawić wizerunek firmy i podnieść jej wiarygodność. Zaufanie klientów oraz partnerów biznesowych często opiera się właśnie na takich obiektywnych dowodach wysokiej jakości prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności. Warto też zauważyć, że wdrożenie systemów certyfikowanych często w znacznym stopniu porządkuje zachodzące w firmie procesy oraz podnosi ich efektywność. W związku z tym widocznym efektem certyfikacji jest także poprawa wyników finansowych organizacji.

Jak przebiega certyfikacja

Aby uzyskać certyfikat trzeba oczywiście dostosować działanie organizacji do wytycznych normy oraz utworzyć niezbędną dokumentację systemową. Konieczne jest także przeprowadzenie szkoleń stanowiskowych dotyczących wybranych zagadnień wprowadzanej normy. Zgodność z wymogami musi być potwierdzona przez audytora zewnętrznego z niezależnej jednostki certyfikacyjnej. Jeśli jednak podczas audytu certyfikacyjnego zostaną zidentyfikowane obszary, które wymagają poprawy, to firma musi w określonym czasie wdrożyć działania naprawcze. Certyfikacja jest możliwa dopiero, kiedy organizacja udowodni pełną zgodność z wymogami systemu. Dokument potwierdzający działanie zgodne z daną normą jest ważny przez określony czas.

Utrzymanie systemu

Trzeba pamiętać, że certyfikacja to nie tylko jednorazowe wdrożenie zasad normy, ale ciągła praca nad doskonaleniem danego obszaru działalności. Systemy certyfikacyjne zobowiązują do prowadzenia stałego nadzoru nad przestrzeganiem ich zasad oraz nieustannego udoskonalania procesów zachodzących w firmie. Nad utrzymaniem normy czuwają pełnomocnik ds. danego systemu oraz audytor wewnętrzny. Zajmują się oni między innymi planowaniem oraz przeprowadzaniem audytów wewnętrznych. Dzięki takim regularnym kontrolom można szybko zidentyfikować wszelkie niezgodności oraz wdrożyć działania naprawcze. Raporty z audytów stanowią też inspirację do doskonalenia systemu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here