Jak założyć działalność gospodarczą: spółka

Prowadzenie własnej działalności daje wiele możliwości rozwoju. Zapewnia samodzielność w działaniu oraz elastyczność, dzięki czemu można postawić na rozwój swoich pasji i zamienić je w dochód. Spółka ponadto pozwala na prowadzenie biznesu wraz z partnerem, co ma swoje zalety. Jak jednak zabrać się za założenie spółki? Od czego zacząć i jak wygląda cały proces do powstania własnego biznesu?

Spółki – definicja, rodzaje spółek

W polskim prawie spółkę definiuje się jako współdziałanie co najmniej dwóch podmiotów w celach zarobkowych. Zawarta musi być pomiędzy nimi umowa zgodna z przepisami prawa handlowego. Spółek jednak jest kilka rodzajów, do wyboru więc są:

  • spółka komandytowa,
  • spółka jawna,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka akcyjna,
  • spółka partnerska,
  • spółka komandytowo-akcyjna.

Każda z nich różni się między sobą, jednak by założyć którąkolwiek z nich, konieczne będzie podjęcie tych samych kroków.

Jak założyć spółkę? Pierwsze kroki

Podstawą istnienia spółki każdego typu jest umowa między wspólnikami lub akt założycielski w przypadku jednoosobowej spółki kapitałowej. Powinniśmy zastanowić się nad postanowieniami, które w niej zapiszemy, oraz wybrać nazwę dla naszej spółki. Należy pamiętać przy tym, że polskie prawo reguluje kwestię nazewnictwa spółek, trzeba więc zapoznać się z odpowiednimi zapisami w tym temacie. Warto też zastanowić się nad siedzibą przyszłej spółki, przedmiotem jej działalności, a także wysokością wkładów wniesionych przez każdego wspólnika, o ile będą wnoszone. Dla każdego typu spółki postanowienia będą inne, na przykład w umowie dla spółki partnerskiej powinien znaleźć się zapis określający wolny zawód wykonywany przez każdego z partnerów. Forma umowy także różni się w zależności od typu spółki, w niektórych wypadkach wystarczy zwykłe jej podpisanie, w innych niezbędne będzie notarialne poświadczenie.

Rejestracja spółki w KRS

Gdy wszystko zostało ustalone, w przypadku spółek kapitałowych wkłady wniesione, nadchodzi czas na zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zanim zostanie do niego wpisana, spółka kapitałowa jest spółką w organizacji, która nie ma osobowości prawnej, natomiast spółka osobowa nie istnieje do momentu, w którym wpisana zostanie do rejestru przedsiębiorców. Wniosek należy złożyć w urzędzie właściwym dla siedziby przyszłej spółki wraz z innymi dokumentami, czyli podpisaną umową, statutem oraz dokumenty zależne od typu zakładanej działalności. Wśród załączników powinien się również znaleźć dowód wpłaty w wysokości 250 zł i 100 zł na rzecz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Kwestie finansowe

Gdy niezbędne dokumenty zostały skompletowane, wniosek o wpis do KRS złożony, pozostają jeszcze kwestie rozliczania podatków. Należy wybrać sposób rozliczania podatku dochodowego. Wszystko zależne jest od typu spółki, ponieważ w przypadku spółek jawnej, partnerskiej i komandytowej podatnikami są wspólnicy, natomiast w pozostałych są to same spółki. Jeśli zakładając spółkę wiesz, że będziesz rozliczać VAT, warto złożyć wniosek o jej zarejestrowanie jako podatnika VAT. Trzeba także pamiętać, że wnioski składane do KRS muszą być wypełnione bezbłędnie, bo nawet najmniejsza pomyłka może sprawić, że wniosek zostanie zwrócony lub zostaniesz wezwany do jego poprawy. Dobrze więc zapoznać się z procedurami dotyczącymi kwestii rejestracji i zakładania spółki, najlepiej jednak zwrócić się o pomoc do firmy, która przeprowadzi nas bezboleśnie przez cały proces. Usługi takie oferuje Wirtualna Siedziba, a dzięki powierzeniu spraw organizacyjnych specjalistom, oszczędzimy sobie stresu oraz zyskamy czas, by skupić się na innych kwestiach.

Dowiedz się więcej: http://wirtualna-siedziba.pl/oferta/obsluga-spolek/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here