Jak obliczyć wskaźnik płynności gotówkowej?
Jak obliczyć wskaźnik płynności gotówkowej?

Jak obliczyć wskaźnik płynności gotówkowej?

Jak obliczyć wskaźnik płynności gotówkowej?

Wskaźnik płynności gotówkowej jest jednym z najważniejszych narzędzi finansowych, które pomagają przedsiębiorcom ocenić zdolność firmy do regulowania bieżących zobowiązań finansowych. Wskaźnik ten mierzy, ile gotówki posiada firma w stosunku do jej bieżących zobowiązań. Wartość wskaźnika płynności gotówkowej może wskazywać na to, czy firma jest w stanie spłacić swoje długi w terminie.

Jak obliczyć wskaźnik płynności gotówkowej?

Aby obliczyć wskaźnik płynności gotówkowej, należy zastosować prostą formułę:

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka + Krótkoterminowe inwestycje finansowe) / Zobowiązania krótkoterminowe

Gotówka to suma pieniędzy, jakie posiada firma na swoim rachunku bankowym. Krótkoterminowe inwestycje finansowe to środki pieniężne, które można łatwo przekształcić w gotówkę w ciągu roku. Zobowiązania krótkoterminowe to kwota, jaką firma musi spłacić w ciągu roku.

Przykład obliczenia wskaźnika płynności gotówkowej

Przyjrzyjmy się przykładowi, aby lepiej zrozumieć, jak obliczyć wskaźnik płynności gotówkowej. Załóżmy, że firma XYZ ma 100 000 zł gotówki na swoim rachunku bankowym, 50 000 zł krótkoterminowych inwestycji finansowych i 200 000 zł zobowiązań krótkoterminowych.

Wskaźnik płynności gotówkowej = (100 000 zł + 50 000 zł) / 200 000 zł = 0,75

Wartość wskaźnika płynności gotówkowej wynosi 0,75. Oznacza to, że firma XYZ ma 0,75 zł gotówki na każdy złoty zobowiązań krótkoterminowych. Im wyższa wartość wskaźnika, tym lepiej, ponieważ oznacza to większą zdolność firmy do regulowania swoich zobowiązań finansowych.

Wnioski

Obliczanie wskaźnika płynności gotówkowej jest istotne dla każdej firmy, ponieważ pozwala ocenić jej zdolność do spłaty bieżących zobowiązań finansowych. Im wyższa wartość wskaźnika, tym lepiej, ponieważ oznacza to większą płynność finansową firmy. Jeśli wskaźnik płynności gotówkowej jest niski, może to wskazywać na problemy finansowe i konieczność podjęcia działań naprawczych.

Pamiętaj, że wskaźnik płynności gotówkowej to tylko jedno narzędzie oceny finansowej firmy. Należy go analizować w kontekście innych wskaźników finansowych i specyfiki branży, w której działa firma.

Aby obliczyć wskaźnik płynności gotówkowej, należy zastosować następujący wzór:

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka + Krótkoterminowe inwestycje finansowe) / Bieżące zobowiązania

Link tagu HTML do bloga na temat zdrowia: Blog na zdrowie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here